Dịch vụ dịch thuật

Email In PDF.

Dịch vụ dịch thuật

1. Công ty nhận biên dịch, phiên dịch cho các tổ chức, cá nhân, các dự án, hồ sơ thầu, hồ sơ học sinh, phụ huynh học sinh…

2. Chất lượng dịch vụ đảm bảo:

- Nhanh;

- Chính xác;

- Dấu dịch thuật có giá trị pháp lý;

- Cung cấp hoá đơn tài chính (khi yêu cầu).

3. Các ngôn ngữ nhận dịch

- Tiếng Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc.

4. Chi phí dịch thuật

Văn bản

Ngôn ngữ

Loại 1

(Bằng, GKS, Kết hôn...)

Loại 2

(Học bạ, bảng điểm...)

Loại 3

(ĐKKD, SYLL...)

Loại 4

(HĐLĐ, Thoả thuận, báo cáo...)

Anh, Pháp, Nga, Đức ----> Việt45.000

55.000

65.000

80.000

Việt ----> Anh, Pháp, Nga, Đức

55.000

65.000

75.000

100.000

Séc----> Việt70.000

85.000

95.000

100.000

Việt ----> Séc85.000

95.000

105.000

120.000

Trung ----> Việt100.000

120.000

140.000

170.000

Việt ----> Trung130.000

150.000

180.000

220.000

Nhật, TBN, Hàn ----> Việt200.000

250.000

300.000

thoả thuận

Việt ----> Nhật, TBN, Hàn200.000

250.000

300.000

thoả thuận

Ghi chú:

- Bảng giá trên chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng (VAT) và lệ phí chứng thực tư pháp nhà nước25.000đ/ 1 bản, lệ phí chứng thực của công ty (10.000đ/ 1 bản)

- Đối với những văn bản có từ 02 thứ tiếng nước ngoài hoạc dịch trực tiếp từ tiếng nước ngoài này sang tiếng nước ngoài khác hoặc các văn bản chuyên ngành chuyên sâu (tài chính, ý tế, dược ....) hoặc yêu cầu dịch nhanh; giá thoả thuận

- Bảng giá trên được xây dựng căn cứ vào mức giá do các phòng công chứng thực hiện thu từ năm 2000 và có tính đến trượt giá.

- Nếu khách hàng lấy trên 01 bản dịch mỗi loại với bản chứng thực tư pháp nhà nước,, nộp bổ sung 20.000 đ/ 1 bản (tính từ bản dịch thức 02), lệ phí chứng thực của công ty (10.000đ/ 1 bản)