Du học Úc

Học bổng nghiên cứu tại Úc năm 2014

Email In PDF.

HỌC BỔNG THẠC SỸ, TIẾN SỸ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ADELAIDE

(Chương trình nghiên cứu)

Học bổng cho sinh viên quốc tế xuất sắc của trường Đại học Adelaide cho tất cả những ứng viên nộp đơn xin học đã có bằng danh dự hoặc tương đương để hỗ trợ cho chương trình nghiên cứu của họ với mức độ cao hơn bằng cách nghiên cứu. Học bổng luôn sẵn có trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu.

Thực hiện việc lựa chọn các ứng viên của trường đại học Adelaide do hội đồng khoa học chương trình sau đại học dựa trên tiêu chí đạt điểm ưu tú hoặc có tiềm năng nghiên cứu.

Mức học bổng dành cho sinh viên quốc tế.

 • Học bổng cấp cho 2 năm học phí đối với chương trình thạc sỹ nghiên cứu và 3 năm học phí cho chương trình tiến sỹ (Một phần mở rộng chỉ có thể là chương trình tiến sỹ)
 • Phụ cấp sinh hoạt hàng năm (25,392$ năm 2014) cho 2 năm trương trình thạc sỹ nghiên cứu và 3 năm cho chương trình tiến sỹ (Một phần mở rộng chỉ có thể làchương trình tiến sỹ).
 • Nếu người được cấp học bổng điền mẫu 574 visa học bổng bao gồm các chi phí tiêu chuẩn bắt buộc ở nước ngoài bảo hiểm sức khỏe học sinh (OSHC) Worldcare chính sách cho sinh viên và hôn phu/thê và người phụ thuộc (nếu có) cho thời gian của học bổng. Nếu chủ sở hữu học bổng không điền mẫu 574 visa sau đó anh / cô ấy là chịu trách nhiệm về chi phí bảo hiểm y tế.

Lưu ý: Học bổng KHÔNG bao gồm phí nộp đơn xin Visa

Điều kiện và tiêu chí lựa chọn

 • Để có thể đủ điều kiện ứng viên yêu cầu phải hoàn tất thành công ít nhất là tương đương với một năm bằng danh dự của Úc (đây là bằng bốn năm với một dự án nghiên cứu lớn trong năm cuối cùng). Tất cả các chương trình đủ điều kiện nghiên cứu phải được hoàn tất thành công.
 • Học bổng sẽ được cấp cho chương trình nghiên cứu và tiềm năng nghiên cứu. Phần nghiên cứu thêm không được xem xét.
 • Ứng viên quốc tế không phải có bằng đại học nghiên cứu do trường Đại học Adelaide cấp hoặc tương đương với bằng tiến sĩ nghiên cứu Australia hoặc, nếu thực hiện một bằng thạc sĩ nghiên cứu, không tổ chức một trình độ nghiên cứu coi do Đại học Adelaide là tương đương hoặc cao hơn hơn một bằng thạc sĩ nghiên cứu Australia.
 • Ứng viên quốc tế, những người đã không đáp ứng trình độ tiếng Anh tối thiêu để được nhập trực tiếp trước ngày ngày kết thúc học bổng, hoặc những người đã hoàn thành một chương trình tiếng Anh trước khi nhập học để đáp ứng các yêu cầu đầu vào cho chương trình dự kiến ​​của nghiên cứu, không đủ điều kiện.
 • Công dân định cư tại Úc và New Zealand không đủ điều kiện ứng tuyển học bổng này.
 • Ứng viên tham gia nghiên cứu chương trình từ xa không đủ điều kiện tham gia học bổng này.
 • Những ứng viên được yêu cầu ghi danh vào trường đại học Adelaide theo chương trình sinh viên quốc tế phải duy trình tình trạng visa sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường.
 • Ứng viên nộp đơn chương trình định cư tại Úc không đủ điều kiện xin học bổng này.
 • Ứng viên quốc tế không đủ điều kiện nếu khóa học đã bắt đầu mức độ mà họ đang tìm kiếm một học bổng, trừ khi họ có thể chứng minh rằng họ đã không thể áp dụng ở vòng tuyển trước.
 • Ứng viên được học bổng phải được khai giảng cho kỳ học đầu tiên theo thư mời của trường Đại học Adelaide.
 • Các ứng viên nộp đơn và đã đủ điều kiện để xem xét một học bổng quốc tế của vòng 1, và đã không thành công, sẽ tự động được xem xét lại trong vòng học bổng quốc tế tiếp theo, giả sử họ giữ một lời đề nghị hợp lệ của ứng viên cho học bổng đó. Người nộp đơn đã được xem xét trong 2 vòng không có thể được xem xét lại trong bất kỳ học bổng tương lai.
 • Thư mời học bổng là phụ thuộc vào việc một sinh viên không được thư mòi của học bổng  khác của Khối thịnh vượng chung của Úc , trường Đại học Adelaide , hoặc một nhà tài trợ nước ngoài. Trường có quyền rút lại thư mời học bổng bất cứ lúc nào trước khi ghi danh nếu nó được thông báo rằng ứng viên nhận giải thưởng đã được cấp học bổng bằng hoặc vượt quá giá trị tài chính của giải thưởng được cung cấp bởi các trường đại học

Điều kiện chung cho các ứng viên nộp đơn xin học bổng trường Đại học Adelaide phải hoàn thành chương trình thạc sỹ bao gồm cả các bài nghiên cứu bao gồm một thành phần quan trọng nghiên cứu và có nhiều ấn phẩm và các công việc có liên quan và kinh nghiệm nghiên cứu

Nộp đơn xin học bổng

Vòng 1:

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/08/2013

Hạn cuối ghi danh: 30/06/2014

Vòng 2

Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 30/11/2013

Hạn cuối ghi danh: 30/04/2014

Vòng 3

Hạn cuối nộp hồ sơ ngày 28/02/2014

Hạn cuối ghi danh ngày 31/10/2014

Vòng 4

Hạn cuối nộp hồ sơ ngày 31/05/2014

Hạn cuối ghi danh: 30/11/2014

Lưu ý:

Đại học Adelaide không thể cung cấp một đánh giá đủ điều kiện ứng cử và / hoặc học bổng cho đến khi một ứng dụng chính thức được đệ trình và đánh giá. Chúng tôi đề nghị tất cả các ứng viên nộp hồ sơ của họ và tất cả các giấy tờ cần thiết trước khi ngày hết hạn.

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH MINH (SUNRISECET)

Trụ sở: Phòng 24.3 Tòa Nhà Vimeco CT2, Hoàng Minh Giám,Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0975096379

Email: admin@sunrisecet.com

Website: www.sunrisecet.com

Trang 10/14