Học bổng toàn phần du học Úc - Thạc sỹ 118,500$ và Tiến sỹ 228.500$

Email In PDF.

HỌC BỔNG

(Chương trình thạc sỹ & tiến sỹ)

Tổng giá trị học bổng: 118,5.00$ cho thạc sỹ và 228.500$ cho tiến sỹ

Giới thiệu học bổng:

Hàng năm, Chính phủ Úc tài trợ học bổng sau đại học cho sinh viên quốc tế. Các học bổng dành cho chương trình thạc sỹ hoặc tiến sĩ bằng hình thức học theo hướng bài giảng hoặc hướng nghiên cứu trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào của ứng viên. Học bổng hỗ trợ tài chính lên đến 2 năm đối với chương trình thạc sĩ và 4 năm cho chương trình tiến sĩ. Người xin học bổng thành công sẽ khai giảng 01 tháng 1 năm 2014 nhưng không muộn hơn ngày 30 tháng 11 năm 2014. Có 20 suất học bổng chính phủ sau đại học (chỉ dành cho chương trình tiến sĩ), mười suất cho sinh viên của các nước châu Á và khu vực hội đủ điều kiện sẽ được Thủ tướng Chính phủ Úc phê duyệt. “Chương trình học bổng sau đại học dành cho các nước Châu Á và lợi ích của nó”. Đơn xin học bổng sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 5 năm 2013.

Chuyên ngành cấp học bổng: Không giới hạn chuyên ngành

Chương trình học: Học bổng chỉ cấp cho chương trình thạc sỹ và tiến sỹ hoặc cùng cấp độ tương đương.

Điều kiện:

-       Ứng viên được cấp học bổng phải đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày cấp học bổng. Không giới hạn tuổi tối đa.

-       Các ứng viên đã bắt đầu và sẽ bắt đầu chương trình của ứng viên tại cơ quan chủ quản trước khi năm 2014 không đủ điều kiện để áp dụng

-       Chỉ cấp học bổng cho ứng viên người chưa được cấp bất cứ học bổng nào khác của chính phủ Úc.

-       Ứng viên phải là công dân / hoặc công dân thường trú của một quốc gia khác và không phải mang quốc tịch kép với Úc.

-       Các ứng viên hiện đang được hỗ trợ học bổng hoặc đã hoàn thành chương trình học bổng chính phủ Úc sau ngày 1 tháng 1 năm 2012 là không đủ điều kiện để nộp đơn. Hoặc ứng viên được cấp học bổng khác như một trong loại mà họ đã hoàn tất học bổng trợ giúp.

-       Ứng viên phải hoàn tất một văn bằng đại học (tối thiểu) tại thời điểm xin học bổng, chứng minh thành tích học tập cao.

-       Ứng viên phải có đơn xin học và được nhận vào học thạc sĩ hoặc tiến sĩ học ở Úc bắt đầu vào năm 2014.

 Mô tả học bổng:

Học bổng du học Úc cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế cho đến 4 năm cho chương trình sau đại học như chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ bằng hình thức học theo bài giảng hoặc nghiên cứu trong bất kỳ lĩnh vực nào. Học bổng du học Úc nhằm mục đích:

-       Cho phép sinh viên quốc tế đạt thành tích xuất sắc trong học tập được học sau đại học hướng bài giảng hoặc nghiên cứu trong các lĩnh vực được lựa chọn của ứng về du học tại Úc

-       Tăng cường quan hệ song phương giữa Úc và các nước có các ứng viên tham gia được hỗ trợ học bổng

-       Tăng cường quảng bá lĩnh vực giáo dục của Úc

-       Tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Úc và các ứng viên đạt học bổng và quan hệ nhân dân hai nước.

-       Xây dựng mối quan hệ và mạng lưới quốc tế

 Thời gian học bổng:

 Học bổng cung cấp hỗ trợ tài chính lên đến 2 năm cho chương trình thạc sĩ và lên đến 4 năm cho một tiến sĩ.

Học bổng bao gồm:

-       Phụ cấp đi lại: 4.500 $

-       Phụ cấp ban đầu: 4.000 $

-       Lương hàng tháng : $ 2,500 mỗi tháng. Lên đến 2 năm cho chương trình Thạc sĩ, và lên đến 4 năm cho một tiến sĩ .

-       Phí-Học phí: 12.500 $ cho mỗi học kỳ. Lên đến 2 năm đối với thạc sĩ và lên đến 4 năm cho một tiến sĩ

-       Bảo hiểm y tế: Bảo Hiểm Y Tế học sinh (OSHC) sẽ được cung cấp.

-       Bảo hiểm du lịch : Bảo hiểm cung cấp cho chuyến đến và đi từ Úc.

-       Tổng giá trị học bổng: lên đến $ 118,500 cho Thạc sĩ và lên đến $ 228,500 cho tiến sĩ.

-       Hai mươi (20) ứng viên nhận học bổng sau đại học học bổng (chỉ tiến sĩ), từ mười quốc gia khu vực châu Á và khu vực, sẽ được Thủ tướng Chính phủ Úc phê duyệt học bổng sau đại học của Bộ trưởng Bộ và lợi ích của nó

 Tiêu chí lựa chọn,

-       Hồ sơ thành tích học tập cấp cao trong lĩnh vực ứng viên nghiên cứu (30%);

-       Một nghiên cứu được xác định rõ và / hoặc chương trình nghiên cứu, (20%);

-       Một đề xuất đề tài có liên quan đến các nhu cầu và lợi ích của Úc và đất nước của ứng viên, (15%);

-       Tiềm năng của ứng viên để thúc đẩy sự hợp tác và hợp tác liên tục với Úc và tiềm năng tham gia ở mức độ cao trong cộng đồng học thuật hoặc rộng hơn trong đất nước của ứng trở về từ chương trình theo học, (20%)

-       Bằng chứng về dịch vụ cho cộng đồng. Dịch vụ chưa thanh toán trong lĩnh vực của người dự tuyển về chuyên môn, hoặc phục vụ cộng đồng chưa thanh toán trong năng lực bên ngoài, (15%)

 Chú ý:

Chúng tôi sẽ gửi email cho tất cả các ứng viên thành công và không thành công về kết quả của học bổng vào cuối tháng 12 năm 2013. Ứng viên thành công sẽ được yêu cầu nhận học bổng được cung cấp trực tuyến trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo. Ứng viên cũng sẽ được yêu cầu ký và gửi về một "thông báo chấp nhận học bổng", kèm theo đó là thư thông báo của ứng viên, trước khi học bổng của ứng viên được xác nhận. Do số lượng đơn xin học bổng cao của các ứng viên nhận được học bổng, Chúng tôi không cung cấp thông tin phản hồi cá nhân về lý do tại sao một ứng viên không thành công. Có thể có một số lý do tại sao một ứng viên nhận không đi qua các giai đoạn tiếp theo

Cách xin học bổng:

Liên hệ trực tiếp với công ty SUNRISECET hoặc gửi email đăng ký học bổng.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2013

Chi tiết liên hệ:

Công ty TNHH Tư Vấn Giáo Dục & Đào Tạo Bình Minh (SUNRISECET)

Địa chỉ: P24.3 Tòa nhà VIMECO II, Đường Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội

Mobile: 0975096379

Email: info.sunrisecet@gmail.com