Học bổng Chính Phủ Úc năm 2015

Email In PDF.

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ ÚC NĂM 2015

(Chương trình thạc sỹ, tiến sỹ)

Hàng năm học bổng của Chính phủ Úc dành cho chương trình sau đại học cho sinh viên quốc tế. Học bổng này mang tính cạnh tranh cao của các ứng viên sinh viên quốc tế, chương trình học bổng dựa trên thành tích học tập, Các giải thưởng được cung cấp để học chương trình sau đại học như  thạc sĩ hoặc tiến sĩ bằng hình thức học bài giảng, bài tập hoặc nghiên cứu trong bất kỳ lĩnh vực nghiên cứu nào. Học bổng cung cấp hỗ trợ tài chính lên đến 2 năm đối với thạc sĩ và 4 năm cho một tiến sĩ. Người được cấp học bổng  phải bắt đầu  theo học chương trình đã được phê duyệt từ 1 tháng 1 năm 2015 nhưng không muộn hơn 30 tháng 11 năm 2015.  Hạn nộp hồ sơ vào  ngày 30 Tháng Sáu 2014.

Chuyên ngành cấp học bổng: Không giới hạn chuyên ngành.

Chương trình học bổng: Học bổng cấp cho chương trình thạc sỹ hoặc tiến sỹ theo hình thức bài giảng hoặc nghiên cứu

Nhà cung cấp học bổng: Chính phủ úc

Nơi học: Tại Nước Úc

Điều kiện: Để đạt được học bổng và các hỗ trợ của chính phủ úc, ứng viên phải đáp ứng những điều kiện sau:

-       Tuổi từ 18 trở lên tính đến ngày khai giảng chương trình học bổng

-       Là công dân/định cư tại những nước theo danh sách

-       Chương trình khai giảng  1 tháng 1 năm 2015 và chậm nhất là ngày 30 tháng 11 2015. Các ứng viên đã học  hoặc dự định sẽ bắt đầu chương trình của thạc sỹ, tiến sỹ trước khi đến năm 2015 là không đủ điều kiện để được cấp học bổng này.

-       Cung cấp tất cả các tài liệu hỗ trợ liên quan (phần 9);

-       Không hiện đang nắm giữ hoặc đã hoàn thành, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, một học bổng Chính phủ Úc tài trợ và / hoặc học bổng (trực tiếp quản lý để người nhận bởi Chính phủ Úc);

-       Không áp dụng cho học bổng cùng loại, trong đó ứng viên đã hoàn tất một học bổng

Học bổng mở cho các nước dưới đây: Sinh viên các nước dưới đây có thể nộp học bổng cho chương trình sau đại học: Thạc sỹ, tiến sỹ . Americas: Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, French Guiana, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, United States, Uruguay and Venezuela. The Caribbean: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago. Europe: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus (Republic of), Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom (including Northern Ireland). Middle East: Afghanistan, Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates and Yemen. Pacific: Fiji, French Polynesia, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Federated states of), Nauru, New Caledonia, New Zealand (including Cook Islands), Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis and Futuna. Asia: Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, People’s Republic of China (including Hong Kong and Macau SAR’s), India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Republic of Korea (South Korea), Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Timor-Leste and Vietnam.

Mô tả học bổng: Học bổng chính phủ Úc và học bổng có tính cạnh tranh quốc tế, học bổng được Chính phủ Úc hỗ trợ công dân của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ để thực hiện chương trình phát triển chuyên môn nghiên cứu, và nghiên cứu  tại Úc và Úc thực hiện các chương trình nghiên cứu tại nước ngoài. Chương trình Học bổng và học bổng chính phủ úc là một phần của sáng kiến ​​Australia Awards được thành lập vào năm 2009, trong đó tập hợp dưới một biểu ngữ học bổng được cung cấp bởi Sở Giáo dục (Bộ), Bộ Ngoại giao và Thương mại và Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế. Học bổng chính phủ úc cấp cho chương trình sau đại học cung cấp hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế cho đến 4 năm để thực hiện một trình độ sau đại học : tiến sĩ Thạc sĩ bằng bài tập hoặc nghiên cứu trong bất kỳ lĩnh vực du học tại Úc.

Thời gian cấp học bổng:  Học bổng chính phủ Úc cung cấp hỗ trợ tài chính cho 2 năm chương trình thạc sỹ và 4 năm cho chương trình tiến sỹ.

Học bổng bao gồm những gì: Tất cả những ứng viên được cấp học bổng sẽ được nhận:

-       Phụ cấp đi lại: 3000 $ (Dự kiến trả lên đến 4500$ trong từng trường hợp cụ thể)

-       Phụ cấp đề tài: 2000$ hỗ trợ tài chính hoặc 4000$ học bổng

-       Trợ cấp hàng tháng: $ 3,000 (trả tiền lên đến khoảng thời gian chương trình tối đa trên cơ sở theo tỷ lệ)

-       Bảo hiểm y tế trong suốt thời gian chương trình đầy đủ (OSHC cho không Úc)

-       Du lịch bảo hiểm (không bao gồm trong chương trình học không phải ở Úc)

-       Người nhận học bổng Chính phủ Úc-cũng sẽ nhận được học phí thanh toán theo  thời gian học tập / nghiên cứu tối đa trên cơ sở theo tỷ lệ. Học phí bao gồm phí dịch vụ sinh viên và các tiện nghi

Tiêu chí lựa chọn: Các tiêu chí lựa chọn cho tất cả các loại học bổng chính phủ Úc đều giống nhau. Sau đây là các tiêu chí lựa chọn và quan trọng tương đối của chương trình học bổng:

-Một kỷ lục về thành tích học tập cao cấp và / hoặc kinh nghiệm làm việc có liên quan trong lĩnh vực của ứng viên được lựa chọn nghiên cứu (40%);

-Một nghiên cứu cũng xác định, nghiên cứu và / hoặc chương trình chuyên nghiệp (20%);

-Công  bố về cách nghiên cứu quốc tế, nghiên cứu, cơ hội phát triển nghề nghiệp sẽ tiếp tục học tập và / hoặc chuyên môn nghề nghiệp của ứng viên (20%);

-Công  bố về cách nghiên cứu quốc tế, nghiên cứu, cơ hội phát triển chuyên nghiệp sẽ được hưởng lợi Úc và tiềm năng của người nộp đơn để thúc đẩy sự hợp tác và phối hợp với nhà của họ và nước chủ nhà (10%) đang diễn ra;

-Công bố ủng hộ dịch vụ của người nộp đơn cho cộng đồng. Dịch vụ chưa thanh toán trong lĩnh vực của ứng viên chuyên môn hay dịch vụ cộng đồng trong năng lực bên ngoài (10%).

Lưu ý: Bộ sẽ gửi email cho tất cả các ứng viên thành công và không thành công về kết quả của tuyển chọn ứng viên đạt học bổng của họ vào cuối tháng 12 năm 2014. Do số lượng cao của các ứng viên nộp hồ sơ học bổng mà tổ chức  nhận được, Bộ không cung cấp thông tin phản hồi cá nhân trên lý do tại sao ứng dụng của một cá nhân đã không thành công. Có thể có một số lý do tại sao một ứng dụng không đi qua các giai đoạn tiếp theo

Làm Thế nào để nộp hồ sơ xin học bổng: Liên hệ với chúng tôi, hoặc sử dụng hệ thống mạng để nộp hồ sơ xin học bổng.Khi nộp đơn, một email ghi nhận nhận của ứng dụng sẽ tự động được tạo ra và chuyển tiếp đến địa chỉ email (sử dụng ID) sử dụng để gửi các ứng dụng.

Thời hạn nộp hồ sơ học bổng: Hạn nộp hồ sơ hết  ngày 30 tháng 6 2014 at 11:59 pm Úc giờ chuẩn (AEST). Hệ thống nộp hồ sơ học bổng cho các ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến sẽ không cho phép bạn làm việc trên ứng dụng của bạn sau ngày kết thúc. Các ứng dụng không đầy đủ hoặc muộn sẽ không được chấp nhận.

Chi tiết liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH MINH (SUNRISECET)

Trụ sở: Phòng 24.3 Tòa Nhà Vimeco CT2, Nguyễn Chánh,Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0975096379

Email: admin@sunrisecet.com

Skype: sunrisecet

Website: www.sunrisecet.com