KẾT LUẬN THANH TRA SỞ

Email In PDF.

KẾT LUẬN THANH TRA SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC & ĐÀO TẠO BÌNH MINH

Ngày 14/08/2018 Sở Giáo dục & Đào Tạo Hà Nội đã tiến hành thanh tra hoạt động tư vấn du học của Công ty Cổ Phàn Tư Vấn Du học & Đào Tạo Bình Minh đến ngày 10/09/2019 Nộp hoàn thiện hồ sơ bổ sung hoàn thiện quá trình thanh tra. Ngày 25/01/2019 Sở Giáo dục & Đào Tạo Hà Nội đã ra văn bản kết luận thanh tra đối với công ty cổ phần tư vấn du học & Đào tạo Bình Minh. Nhìn chung công ty hoạt động hợp pháp khi đưa du học sinh học tập tại nước ngoài, tuy nhiên công ty còn một số hạn chế đã được khắc phục bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của đoàn thanh tra. 

Trên đây là toàn bộ nội dung kết luận thanh tra sở giáo dục đào tạo Hà Nội đã ra văn bản kết luận thanh tra.

Công ty cổ phần tư vấn du học & đào tạo Bình Minh chính thức công bố công khai quyết định thanh tra theo yêu cầu của Sở Giáo dục & Đào  Tạo Hà Nội

Mọi chi tiết liên hệ

Công ty tư vấn du học SUNRSECET

Địa chỉ: Số 1210 HHB, KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 024 62536098      Hotline: 0975096379

Emai: admin@sunrisecet.com