Du học Bỉ

DU HỌC THỤY SĨ TRƯỜNG HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUTE

Email In PDF.

 

Chính sách học bổng dành cho sinh viên Việt Nam:

* Early bird scholarship: giảm 15% tiền học

Là học sinh - sinh viên có quốc tịch Việt Nam

Nộp hồ sơ đăng ký cho trường

Đóng tiền Deposit 3,350 CHF tối thiểu 6 tháng trước mỗi kỳ nhập học

* Scholarship for outstanding students: 4,000 CHF/ năm đầu tiên

Là học sinh – sinh viên có quốc tịch Việt Nam

Nộp hồ sơ đăng ký cho trường

GPA >7.0/10 hoặc GPA >3.0/4.0 và IELTS >6.5

Đóng tiền Deposit 3,350 CHF trong năm 2023

 

* Accommodation scholarship: miễn tiền phòng ở trong năm đầu tiên

Là học sinh – sinh viên có quốc tịch Việt Nam

Đạt đủ điều kiện đầu vào của chương trình đăng ký

Nộp hồ sơ đăng ký cho trường

Đóng tiền Deposit 3,350 CHF tối thiểu 4 tháng trước mỗi kỳ nhập học

 

* Scholarship for international students: 1,000 - 1,500 CHF/ năm đầu tiên

Đạt đủ điều kiện đầu vào của chương trình đăng ký

Nộp hồ sơ đăng ký cho trường

Phỏng vấn trực tiếp hoặc trực tuyến với Đại diện trường

Đóng tiền Deposit 3,350 CHF trong năm 2023

Lưu ý:

- Chỉ áp dụng khi nộp hồ sơ đăng ký và đóng Deposit 3,350 CHF trong năm 2023

- Không áp dụng chung các loại học bổng với nhau

- Được áp dụng cho các kỳ nhập học trong năm 2023 và 2024

- Từ năm 2 trở đi, sinh viên vẫn có cơ hội nhận được các suất học bổng dựa trên thành tích học tập tại trường:

· GPA > 75%: 1,000 CHF

· GPA > 85%: 2,000 CHF

· GPA > 95%: 5,000 CHF

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC & ĐÀO TẠO BÌNH MINH

Địa chỉ: Lô 6-3 Tổ 8 Phố Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02462536098 Hotline: 0975096379

Email: admin@bmiinc.vn

Website: https://sunrisecet.com

Fanpage: www./facebook.com/sunrise.cet.5