CẬP NHẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHO DU HỌC SINH CANADA TẠI NIAGARA COLLEGE

Email In PDF.

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Niagara College.

Học bổng dự bị tiếng Anh học thuật (EAP):

- Số tiền: $750 - $1,500 CAD

- Yêu cầu: Sinh viên quốc tế đăng ký học toàn thời gian trong khóa học 4 tháng ($1,500), hoặc khóa học hai tháng ($750).

Học bổng EAP sau trung học:

- Số tiền: $2,500/kỳ

- Yêu cầu: Những sinh viên hoàn thành cấp độ 5 Chương trình EAP của trường sẽ được nhận học bổng $2.500 CAD cho học kỳ 1.

Học bổng Đông Nam Á:

- Số tiền: $1,000/kỳ

- Yêu cầu: Sinh viên quốc tế là cư dân của khu vực Đông Nam Á và đã được nhận vào chương trình sau trung học tại Niagara College cho năm học sắp tới.

- Yêu cầu nộp hồ sơ

Học bổng cử nhân danh dự:

- Số tiền: $2,500/kỳ

- Yêu cầu: Sinh viên quốc tế là cư dân của khu vực Đông Nam Á và đã được nhận vào chương trình Cử nhân danh dự tại Niagara College cho năm học sắp tới.

- Yêu cầu nộp hồ sơ

Xin lưu ý rằng sinh viên chỉ có thể nhận được một học bổng mỗi học kỳ. Thông tin thêm về học bổng vui lòng xem trong ảnh đính kèm.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC & ĐÀO TẠO BÌNH MINH

Địa chỉ: Lô 6-3 Tổ 8 Phố Tu Hoàng, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 02462536098 Hotline: 0975096379

Email: admin@bmiinc.vn

Website: https://sunrisecet.com

Fanpage: www./facebook.com/sunrise.cet.5